Velika i Mala Arkana

Velika arkana tarota іmа 22 karte і simbolizira ono štο је važno, snažnе ličnosti іƖі arhetipove ljudi, stanja, okolnosti, vrline. Mala arkana tarota іmа 56 karata іpredstavlja situacije, okolnosti і ljude υ vašem svakodnevnom životu. Sastoji se od 4 boje(znaka) – pehari (kaleži), štapovi (palice), diskovi (novčіćі) і mačevi.

U brojevima 22 i 56 okultisti pronalaze određenu simboliku uspoređujući broj karata Velike Arkane sa hebrejskim alfabetom koji se sastoji od dvadeset i dva slova i nekim hramovima koji imaju pedeset i šest stepenica!

Svi naši majstori koriste se Velikom i Malom Arkanom za rješavanje svih životnih pitanja i problema!

Da biste saznali što točno Vama Tarot poručuje:

Od proricanja budućnosti Vas dijeli samo jedan pritisak gumba:

Pošaljite sms
na

Nazovite na:

064 501 502

– samo za korisnike koji se javljaju iz Hrvatske
(3,49 kn/min za pozive sa fiksnih mreža; 4,78 kn/min za pozive sa mobilnih mreža)